دنیای من

جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱

خطـــ خوردهـ

کلمات کليدي :عشق من تنهایی، زیباترین وبلاگ دنیا، عکس های عاشقانه، رامین خلیلی

چـقـَدرسـפֿـــتـِـﮧ هـَمـِـﮧ رو פֿـــَط بـزَنـے تـآ بــِﮧ یــﮧ نـفـَر بـرسے!

غـ ـافـِل ازاینـکِــﮧ "تـــُو" لیستِ اوטּ

اوَلـیـטּ کَـسـ ــے بـآشے ڪِـﮧ פֿـــَط خــُورבۓ. . .