دنیای من

پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱

چگونه بگویم

کلمات کليدي :ترنم سحر، عشق من تنهایی، سحر من، زیباترین وبلاگ دنیا

چگونه بگویم
چگونه فریــــاد کنــــــم
اندوه لحظه های نبودنت را
آنقـــــــدر از مـــــــــــــن دوری
که برای رسیدن تقویم قد نمی دهد
اما
برایــــــــــــــــــــــــــــــت می نویسم
از روزهــای تنهــــــــایـــــــــــــی
ودل تـــــــــــــــــــــــــــهی
و چشمهای منتــــــظر
و دردی که با دیدنت تسکین می یابد
از همــــــــــــه وهمـــــــــــــــه که
نشان نبودنـــت را میدهـــــد...