دنیای من

پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱

خیلی بدی کردی به من!!!!!!!!!!!!

کلمات کليدي :سحر من، زیباترین وبلاگ دنیا، فراموشت نخواهم کرد، عشق من تنهایی

خیلی بدی کردی به من 

یادته اون بهونه هات؟ 

تموم خاطرات خوش مال خودت مال چشات 

رفتی ولی بدون هنوز خیلی دلم تنگه برات 

دلم پره ازت ولی هنوزم میمیرم برات هنوز چشام به راهته شاید برگردی به روزی خیلی بدی کردی به من اما تو رو میخوام هنوز اما دوست دارم هنوز 
هنوزم هر شب از خدا بدون فقط تورو میخوام 

عشقمو از دلم نگیر فقط اینو ازت میخوام 
توی دلم عقده شده سوال بی جواب من 

قول بده که تنها شدی یه شب بیای تو خواب من 
هنوزم باور ندارم دستات تو دستام نباشه اون که یه عمر دوسش داشتم پیش غریبه ها باشه 

رفتو منو تنها گذاشت اون که می گفت دوست دارم 

اشک تو چشام حلقه شده سر روی زانوم میزارم