دنیای من

چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠

روز بارانی

کلمات کليدي :عکس های عاشقانه، سحر من، زیباترین وبلاگ دنیا

روزی که به روزگارم
بدورد گفتی
آسمان نیز
جامه ی سیه به تن کرد
و چون کودکی جدا شده
ز دامان مادر
ناله سر داد و گریست
لحظه ها
از پی هم بگذشتند
و اینک نه یک سال
 چندین سال است
که من بی خبر از تو
روزهای بارانی
انتظار را  روی بوم خیال
 می کشم


.

.

هنوزم هم
امید در دلم
کودک تیز پایزیست
غافل از پیری و مرگ

.

.

 

من به فرداها امید
می بندم
به روزی بارانی
روزی که
با لبخندی
شیرین
به خلوت دلم پا نهی
و با کلامی که
بوی زندگی می دهد
بگویی :
چترم را فراموش کرده ام.

.

.