دنیای من

دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠

 

کلمات کليدي :ترنم سحر، عشق من تنهایی، ramin khalili، رامین خلیلی

 

اگردبیر شیمی بودم لب و لبانت را به بهانه آزمایش می بوسیدم.

 اگر دبیر جغرافیا بودم حد و مرز عشقم رادر دلت ترسیم می کردم

 اگر دبیر ادبیات بودم عشق و عاشقی را به تو معنی می کردم .

اگر دبیر ریاضی بودم عشقت را از عشقم کم میکردم تا که بفهمی چقدر دوستت دارم.

 اگر دبیر ورزش بودم برای رسیدن به تو و عشق تو تا آخرین نفس می دویدم

 سحر