دنیای من

پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠

یادش به خیر کودکی...

کلمات کليدي :رامین خلیلی، عشق من تنهایی، ramin khalili، ترنم سحر


یادش به خیر کودکی... قهر می کردیم تا روز قیامت... و لحظه ای بعد قیامت می شد!