دنیای من

شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢

به درک ...!

کلمات کليدي :زیباترین وبلاگ دنیا، باران عشق، غم عشق، محبوب ی من

یه وقتایی تو زندگیت میرسه ک باید دستت رو بذاری زیر چونت و جریان زندگی رو فقط

تماشاکنی و بعدشم بگی :

                                      به درررررررک!!!!!!!