دنیای من

به درک ...! :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
تورا میکشم :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
مات شدم از رفتنت :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
سکوت........ :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
کل دنیا را هم که داشته باشی... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
بگو نگاهم نکنند... :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
بهانــــــه ای بود … :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
خاطرات :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
خدااااااااا چرا؟ :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
دلت تنگ یک نفر که باشد... :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
غم من :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
آغوش :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
روزهای سخت :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
همین جاست :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
بی غصه :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
بی انصاف :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
مهسا!!!!!!!! مه سا!!!! :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
حرف دلم... :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
خسته شدم :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
آن قدر دنیا سیاه و تیره شد/ کز لب محبوبه ها لبخند رفت :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
شب تولد توست :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
زندگیمو دادم به چشای کسیکه چشماش زندگیمه - تولدت مبارک :: جمعه ۱٥ دی ۱۳٩۱
چرا رفتی از پیشم... :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
گُنجَشکـ شُدیمـــ... :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
خطـــ خوردهـ :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
سآدهـ :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
پریشونمـ :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
گریهـ :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
حرفات بهونهـ بود !!!!! :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
ـخدایا ـبا منـ ـتماسـ بگیر.... :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
دردمــ اینــ استــ... :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
آدما مثل عکس هستن :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
چگونه بگویم :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
خیلی بدی کردی به من!!!!!!!!!!!! :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
همهـ چیز را یاد گرفتهـ امــ :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
اگه گریه بذاره :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
بگذار بسوزد دل من :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
کنـون با غصـــه می گویـم خداونـدا پشیمانم :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
از طرف یاسمین خانم :: دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱ :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
افسوس :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
من میگم :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
بگذار بروم :: پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠
چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
روز بارانی :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
امروز رو دوست نداشتم :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
تو در قلبم ... :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
ولنتاین مبارک :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
باران :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
خیلی نامردی...... :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
داشتم به عشقم شک می کردم اما یادم آمد :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
ورنه خلاصی مثل من :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
افسوس... :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
شب آرزوهاست و من تنهام :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
عاشقی :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
ای زندگی :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
بـعـد از مــرگــم ... :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
بگذار پـرواز کنـم ... :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
بـا مـن از عشــق چـیـزی بگـو ... :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
تنهـــایـی ... :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
تــــو نـیـسـتـی ... :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
اگر بودی :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
برتن خورشید :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
امتحان عشق :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
آخر قصه :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
شیشه دل من :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
یادش به خیر کودکی... :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
تا حالا بهت نگفتم.... :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
اى امان بخش آنکس که امانى ندارد :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
سایه سار مهرت کجاست؟؟ :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
هیچ کس اشکی برای من نریخت... :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠ :: شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٠
چند قدم تا مرگ :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
.:::غم من:::. :: دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠
آسمان وقف نگاهت.... :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
دل من :: چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠
جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠ :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
عشق :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٠
فلک کور است :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
من خیلی تنهام :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠
یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠