دنیای من

جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱

بگذار بسوزد دل من

کلمات کليدي :عشق من تنهایی، زیباترین وبلاگ دنیا، عکس های عاشقانه، سحر من

گفتی که مرا دوست نداری گله ای نیست

بین من و عشق تو ولی فاصله ای نیست

گفتم که کمی صبر کن و گوش به من کن

گفتی که نه باید بروم حوصله ای نیست

پرواز عجب عادت خوبیست ولی حیف

تو رفتی و دیگر اثر از چلچله ای نیست

گفتی که کمی فکر خودم باشم و آن وقت

جز عشق تو در خاطر من مشغله ای نیست

رفتی تو خدا پشت و پناهت به سلامت

بگذار بسوزد دل من مساله ای نیستجمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱

کنـون با غصـــه می گویـم خداونـدا پشیمانم

کلمات کليدي :رامین خلیلی، عشق من تنهایی، زیباترین عکس ها، زیباترین وبلاگ دنیا

دلم تنـــگ است از دنیـا چرایش را نمـی دانـم


         من این شعـر غـم افـزا را شبی صد بار می خوانم


       چه می خواهم از این دنیا، از این دنیای افسونکار


  قســــم بر پاکـی اشکـــــم جوابم را نمی دانم


    شروع کودکی هایـم سرآغـاز غمــی جانکــاه


   از آن غـم تا به فرداهـا پر از تشـویش، گریانـم


بهــار زندگی را مـن هــــزاران بار بوییــدم


                                        کنـون با غصـــه می گویـم خداونـدا پشیمانم


به سـوی درگـه هستــی هزاران بار رو کردم


    الهی تا به کی غمگین در این غم خانه می مانم


خدایــا با تو می گویم حدیث کهنـه ی غم را


        بگو با من که سالی چند در این غم خانه مهمانم


دلم تنـــگ است از دنیا چرایش را نمی دانم

   ولی یک روز این غم را ز خود آهسته می رانم